Το λογότυπο μιας επιχείρησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της εταιρικής επικοινωνίας διότι αφενός θα χρησιμοποιηθεί στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας, της επαγγελματικής κάρτας κτλ, αφετέρου θα γίνει σύμβολο αναγνώρισης από τους πελάτες και τους συνεργάτες...