Η κατασκευή ιστοσελίδας και η παράδοση της δημιουργείτε μέσα από 5 βήματα: 1) Το πρώτο βήμα αφορά την γνωριμία μας και κατόπιν συνομιλίας γίνονται κατανοητοί οι στόχοι και οι απαιτήσεις σας ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο κάθε είδους πληροφορίας που θα μας παρέχετε....