Ο σωστός σχεδιασμός και η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας αποτελεί ανάγκη για κάθε επιχείρηση. Η λέξη ταυτότητα από μόνη της συν-επάγει την σπουδαιότητα απόκτησης μιας ισχυρής εταιρικής εικόνας. Τα στοιχεία που θα δημιουργηθούν όπως το λογότυπο, σλόγκαν κ.α θα...